Bisnesluotsi Oy on syntynyt vuonna 2019 perustajansa Mia Janhusen pyrkimyksestä edistää kestävää yrittäjyyttä ja yritystoimintaa – Tavoitteita tukien. Rinnalla kulkien. Kohti päämäärää.

Bisnesluotsin toiminta-ajatusta on viitoittanut Mian pitkä kokemus talouden asiantuntija- ja johtotehtävistä useilta teollisuuden toimialoilta ja erilaisista omistuspohjista. 

Ensimmäisten toimintavuosiensa aikana Bisnesluotsi on tullut tunnetuksi alkaville ja toimiville yrittäjille tuottamistaan valmennusohjelmista. Kasvu ja kehittyminen niin yritystoiminnassa kuin yrittäjänä edellyttävät monia taitoja; valmennusten keskiössä ovat useimmiten olleetkin talouden johtaminen ja itsetuntemus – kansainvälistäkään näkökulmaa unohtamatta (Bisnesluotsin kv-sparraus).

Syksyllä 2022 resurssien lisääntyessä Bisnesluotsin palvelutarjonta laajentui pienten ja keskisuurten yritysten tilanneanalyyseihin sekä liiketoiminnan kehittymiseen ja parempaan kannattavuuteen tähtääviin kehittämisohjelmiin.

Bisnesluotsi on navigointikumppani kohti päämäärää, kohti kukoistavaa yritystoimintaa – navigoidaan rohkeasti yhdessä uudistumisen aalloilla!

Mian kuvan nappasi Pixeliisa.