Bisnesluotsi Oy on syntynyt halusta edistää kestävää yrittäjyyttä ja liiketoimintaa. Toiminta-ajatusta onkin viitoittanut Mian pitkä kokemus talouden asiantuntija- ja johtotehtävistä useilta toimialoilta ja erilaisista omistuspohjista.

Maailma muuttuu vauhdilla, mutta kannattavuus on kestävyyslaji. Kasvu itsessään ei tuo kannattavuutta, mutta kannattavuus on hyvinvoivan liiketoiminnan edellytys. Kestävä kannattavuus ei ole pikavoittoja, vaan pitkäjänteisen toiminnan kehittämisen tulosta, jolloin tieto, näkemykset, valinnat ja tavoitteet ratkaisevat. Valinnat ovat usein vaikeita, vaikeaa voi olla myös valintojen muuntaminen toiminnaksi, mutta tässäkin Bisnesluotsi voi auttaa.

– Tavoitteita tukien. Rinnalla kulkien. Kohti päämäärää. –

Bisnesluotsi on saanut erinomaista palautetta yrittäjille tuottamistaan palveluista. Tehty työ ja siitä saatu erinomainen palaute ovat osaltaan muovanneet Bisnesluotsin nykyistä palvelutarjontaa, josta tällä sivustolla olemme esitelleet lyhyesti Starttiluotsin, Innoluotsin ja Tulosluotsin. 

Edellä mainittujen palvelujen lisäksi mielenkiintoisen pienyrityksille ja yrittäjille suunnatun koulutuskattauksen löydät Taitopolista.

Niin muutoksen tuulissa kuin uudistumisen aalloilla on Bisnesluotsi navigointikumppanisi kohti valittua päämäärää – navigoidaan yhdessä uudistumisen aalloilla!

Mian kuvan nappasi Kuvarian Ria.